Sekretesspolicy
Är du intresserad av hur din personliga information skyddas i denna nätbutik? Då har du kommit till rätt plats!

Nedan kan läsa om hur vi på Greencom hanterar personuppgifter, samt få information om dina rättigheter som registrerad kund hos oss. Vi hoppas du finner den information du söker här. Du kan självklart också kontakta oss, om du har frågor om vår behandling av dina uppgifter. Vi är måna om säkerhet och transparens på detta område, och vi tar dina förfrågningar på allvar!

Behandlingsansvarig:

Namn: Greencom.no
Kontaktperson: Oskar Garnes
Telefon: 96904663
E-post: oskar@greencom.no
Adress: Akershusstranda 21, bod 39, 0150 Oslo.
Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda besökarna på våra webbplatser de tjänster och produkter de efterfrågar. Vi vill även erbjuda bättre och mer relevant innehåll till den enskilda kunden, samt skapa goda och långvariga relationer med våra befintliga kunder.

När behandlar vi personuppgifter?

Nedan hittar du en lista över när och hur vi behandlar personuppgifter i de enskilda fallen. Observera att all behandling är baserad på samtycke, med undantag för insamling av data vid köptillfället, där viss information måste lämnas för att genomföra köpet. I detta fall är grunden för handläggning ingående av ett avtal.

Nyhetsbrev:

Var: Nätbutikens nyhetsbrev
Vad lagras: E-postadress.
Användning av personlig information: För att skicka ut nyhetsbrev.
Lagringstid: På obestämd tid. Tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller begär radering.
Grund för behandling: Samtycke.
Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
Databehandlare (tredje part): Mailchimp
Köp i nätbutiken:

Var: I butikens kassa/kassa
Vad lagras: Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post, gatuadress, postnummer, ort, artikelnamn, antal varor, valda fraktalternativ, namn på valt betalningssätt (t.ex. Klarna Faktura) samt pris lagras också. Födelse- och personnummer krävs endast vid användning av finansieringstjänster, och lagras inte i nätbutiken. Födelse- och personnummer samlas in och behandlas endast av betalningsleverantören. Företagsnamn, organisationsnummer och kontaktperson krävs för företagsköp.
Användning av personuppgifter: För att genomföra ett köp i denna nätbutik krävs namn, adress och kontaktuppgifter för att slutföra betalning och skicka varor, samt skicka ut fakturor där så är valt. Kontaktuppgifterna kan även användas för att kontakta köparen i samband med köpet. Födelse- och personnummer används av finansiären för att kunna göra en kreditprövning i samband med användning av fakturor och finansieringstjänster. Uppgifterna kommer även att användas för redovisningsändamål Lagringstid: Personuppgifterna lagras enligt bokföringslagen och normalt i 10 år efter räkenskapsårets utgång. Om avtal om extra garanti på varan har ingåtts kommer uppgifterna att lagras så länge garantin gäller, dock inte kortare än 10 år.
Underlag för handläggning: Nödvändigt för ingående av avtal/köp och för bokföring.
Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
Databehandlare (tredje part): Klarna Bank AB, Vipps AS, Bring AS.
Kontaktformulär / kundförfrågningar:

Var: Kontaktformulär i nätbutik
Vad lagras: Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post + förfrågan.
Användning av personuppgifter: Informationen används för att kunna svara på din förfrågan. Om du tidigare har skickat in en förfrågan registrerad med samma namn, telefonnummer eller e-postadress kommer vi att kunna se din förfrågningshistorik. Det gör vi för att bättre kunna svara på dina frågor, speciellt om de är relaterade till tidigare förfrågningar eller köp.
Lagringstid: Uppgifterna som är kopplade till dina förfrågningar lagras så länge det är nödvändigt för att kunna besvara dina förfrågningar.
Grund för behandling: Samtycke.
Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
Databehandlare (tredje part): Google
Skapa en kundprofil i nätbutiken:

Var: Under "Mitt konto / skapa kund"
Vad lagras: Förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, lösenord och e-postadress.
Användning av personlig information: Informationen används för att skapa en kundprofil åt dig. I din kundprofil kan du se köp du gjort i butiken, samt redigera och anpassa personuppgifter du har lämnat till oss. Du kan också registrera dig för nyhetsbrev på din kundprofil.
Lagringstid: Informationen som är kopplad till din kundprofil lagras tills du begär att den ska raderas.
Grund för behandling: Samtycke.
Säkerhet: Informationen lagras på en säker server. Kontakta oss för mer information om säkerhet.
Småkakor:

Denna nätbutik använder cookies, eller så kallade cookies, för att ge dig en bättre användarupplevelse i alla kanaler. Användning av cookies baseras på samtycke genom cookieinställningar i d

i webbläsaren, samt din fortsatta användning av våra sidor. Är du nyfiken på vår användning av cookies, samt hur du kontrollerar användningen av dessa?

Läs mer här.

Vad är nätbutikens behandlingsgrund?

Greencom.no behandlar vissa typer av personuppgifter. De typer av uppgifter vi behandlar hittar du i översikten ovan. Vår grund för behandling är i de flesta fall samtycke, med ett undantag. Det innebär att vi samlar in och behandlar personuppgifter baserat på samtycke från den registrerade. Vid köp i vår nätbutik är grunden för behandlingen däremot inte samtycke, utan en nödvändighet för att ingå avtal utöver lagstadgade krav på bokföring.

Behandling av vissa typer av personuppgifter utanför EU och EES

Greencom.no behandlar vissa typer av data utanför EU och EES, med en tredjepartsleverantör av tekniska lösningar. Listan över personuppgifter som behandlas (se ”När behandlar vi personuppgifter?”) Innehåller detaljer om vilka uppgifter som delvis behandlas utanför EU/EES. Denna information hanteras från Norge, men behandlas hos Zendesk, Inc. med huvudkontor i MAP. 989 Market St San Francisco, CA 94103.

Behandlingen av information om EU- och EES-medborgare i USA har godkänts av EU-kommissionen, genom ett avtal om adekvat skyddsnivå för personuppgifter, kallat EU-US Privacy Shield.

Behandling av dessa personuppgifter av Zendesk inkluderar endast kundförfrågningar, och vidare hantering av informationen sker från Norge, med Zendesk, Inc. som verktyg.

Behandling av vissa typer av personuppgifter utanför EU och EES

Nätbutiken använder sig av tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU och EES. Nedan ser du vem, var, hur och varför detta görs:

Där informationen behandlas: San Francisco, CA 94103.

Landets lagar erbjuder adekvat skydd av personuppgifter: Ja.

Dina rättigheter - Tillgång till din egen personliga information:

Om du är registrerad i våra system har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig om du skulle vilja göra det. Det innebär att du kan få uppgifterna skickade till dig, eller så kan du få information om var du kan hitta dessa uppgifter. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan få åtkomst. Kontakta behandlingsansvarig om tillträde önskas.

Rättelse av egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system, och upplever att vi har registrerat felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa uppgifter rättade, eller så kan du själv få rätta detta. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan få åtkomst. Kontakta behandlingsansvarig om rättelse önskas.

Radering av egen personlig information:

Om du är registrerad i våra system, men vill att vi raderar de uppgifter vi har om dig, har du rätt att göra det. Om du vill radera dina uppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress här. Vi förbehåller oss rätten att det i vissa fall kan finnas skäl till att uppgifterna inte kan raderas omedelbart, om du har ingått ett avtal med oss, och dessa uppgifter är nödvändiga för att upprätthålla detta avtal. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan du kan få åtkomst. Kontakta den personuppgiftsansvarige om radering önskas.

Begränsa behandlingen av egna personuppgifter:

Om du är registrerad i våra system, och önskar begränsa behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att begära detta. Du kan begära att vissa behandlingsformer ska avbrytas eller så kan du begära att vi avslutar all behandling. Vi förbehåller oss rätten att det i vissa fall kan finnas lagliga skäl till varför sådan begränsning av behandlingen inte kan utföras. Radering av uppgifter kan då vara ett alternativ, om en generell begränsning inte är möjlig enligt gällande regelverk. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra ändringarna. Kontakta behandlingsansvarig om begränsning av behandlingen önskas.

Dataportabilitet:

Om du är registrerad i våra system, och insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter sker automatiskt och bygger på samtycke, har du rätt att överföra denna information till andra leverantörer. Du kan begära detta från oss och du har då rätt att få denna information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du kan också ha rätt att få dessa uppgifter överförda direkt från oss till en annan leverantör, om detta är tekniskt möjligt. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra det. Kontakta den personuppgiftsansvarige om överföring eller överföring av dina personuppgifter önskas.

Återkalla samtycke för behandling av egna personuppgifter

Med undantag för information du lämnar i samband med köp är all behandling av personuppgifter hos Greencom.no (Greencom AS) baserad på samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och behandlingen av dessa personuppgifter för det relevanta ändamålet ska då upphöra. Om uppgifterna endast används för det ändamål för vilket du återkallar ditt samtycke, ska uppgifterna också raderas. I vissa fall kan vi behöva begära ytterligare information om dig för att verifiera din identitet innan vi kan göra det. Kontakta den personuppgiftsansvarige om du vill återkalla ditt samtycke till en eller flera behandlingar av personuppgifter.

Klagomål om behandling av egna personuppgifter:

Om du vill klaga på hur din information behandlas, eller något annat relaterat till dina personuppgifter, har du rätt att göra det. Vi hoppas att du vill skicka ett e-postmeddelande eller på annat sätt kontakta den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifterna till den personuppgiftsansvarige finns längst upp på denna sida). Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att tillvarata dina rättigheter, och hjälper dig med det du än undrar över.

Du har också rätt att kontakta den norska datatilsynet om du inte håller med om beslut eller behandlingsmetoder på Greencom.no (Greencom AS).