FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Introduktion

Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel.

1. Allmänt

Försäljningsvillkoren (som godkänns vid beställning) gäller vid försäljning av varor och tjänster på Greencom.no till konsumenter.

Säljare är: Greencom (GREENCOM AS, organisationsnummer: 928 069 249)

Köpare är: Den person som anges som köpare i beställningen, och i fortsättningen kallas du, du (och motsvarande termer används som din eller din).

Greencom.no: Den faktiska webbutiken/plattformen som är länkad till domänen www.greencom.no.

På Greencom.no kan du köpa varor och tjänster direkt från Greencom. Det vanliga namnet för Greencom är "Säljare". För att göra köp på Greencom.no måste du acceptera villkoren i detta avtal, och följa dessa till fullo.

De relevanta försäljningsvillkoren, tillsammans med din beställning och orderbekräftelse, kommer att utgöra en övergripande avtalsgrund för köpet.

Vi levererar endast till Norge, Svalbard, Sverige, Danmark och Finland.

Konsumentköp regleras av konsumentköplagen, ångerrättslagen, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen, e-handelslagen och kreditköplagen.

Om du kontaktar Greencom.no via e-post lagras din e-postförfrågan och kontaktuppgifter hos oss, om du kontaktar Greencom.no per telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna slutföra din förfrågan och för att kunna kontakta dig om det finns behov av uppföljning.

Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 15 år) utan föräldrarnas godkännande.

2. Priser

Alla priser inkluderar moms. Den totala kostnaden för köpet kommer att visas innan du slutför en beställning och inkluderar alla utgifter i samband med köpet såsom utgifter för porto, frakt, paketering, etc.

Vid köp av varor från Greencom.no för leveranser till platser där moms inte ska betalas kommer priserna fortfarande vara inklusive moms, som kan behöva återbetalas i efterhand.

Priserna förändras ständigt och vi förbehåller oss rätten att ändra priser fram till slutförandet av varje enskilt köp, till följd av ändrade priser från våra leverantörer.

3. Betalning

Alla priser inkluderar moms. Den totala kostnaden för köpet kommer att visas innan du slutför en beställning och inkluderar alla utgifter i samband med köpet såsom utgifter för porto, frakt, paketering, etc.

Vid köp av varor från Greencom.no för leveranser till platser där moms inte ska betalas kommer priserna fortfarande vara inklusive moms, som kan behöva återbetalas i efterhand.

Priserna förändras ständigt och vi förbehåller oss rätten att ändra priser fram till slutförandet av varje enskilt köp, till följd av ändrade priser från våra leverantörer.

Vid användning av kort kommer köpeskillingen att reserveras på kortet vid beställning. Det vill säga efter avslutad utcheckning. Ej uthämtade och obetalda paket kommer att debiteras en avgift på NOK 250 + tur-retur frakt av aktuella beställningar för att täcka våra utgifter. Vid utebliven betalning kommer kravet efter förhandsbesked att skickas till inkasso.

4. Beställnings- och avtalsprocess

Din beställning är bindande när beställningen är registrerad hos oss. Vi är även bundna av din beställning om denna inte avviker från vad som erbjuds av oss eller av våra Partners i vår webbutik, vår marknadsföring eller på annat sätt. Du har fortfarande rätt att ångra köpet enligt ångerrättslagen, se vidare 6 § i avtalet.

Säljare på Greencom.no är bundna av det pris som anges till dig vid utcheckning från kassan, se även punkt 3 nedan.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller delar av den, om produkten är slutsåld. Vid en slutsåld vara får du besked om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Säljaren av produkten tar inget ansvar för att några produkter är slutsålda.

Greencom.no skickar en orderbekräftelse när beställningen är gjord. Det kommer att finnas en leveransbekräftelse för varje leverans då dessa skickas. Dina kvitton kommer att levereras till dig genom att skicka dem med e-post, på beräknat leveransdatum, oavsett vilken betalningsmetod som väljs.
 
5. Betalning med kort

Vi lagrar inte kortinformation. Detta behandlas av vår partner Klarna .

För att göra det enklare att handla hos oss nästa gång kan du vid betalning i kassan välja att lagra kortinformationen säkert via din webbläsare, eller via din profil på Greencom. För att göra betalningen vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår betalningsleverantör Klarna Bank AB. De lagrar informationenpå ett säkert och sunt sätt och är PSI Level 1 certifierad.

6. Leverans

Alla allmänna leveranstider som anges på Greencom.no ska betraktas som vägledande. När leveranstid anges i antal dagar avses vardagar och befraktarens tid kommer alltid i tillägg. Greencom.no förbehåller sig rätten att ändra den angivna allmänna leveranstiden utan ytterligare meddelande.

Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av betydande storlek från Greencom, i annonser och liknande. och/eller i allmänna presentationer i, webbutiken som är större än det normala detaljhandelspriset, kan Greencom.no ensidigt radera eller avvisa beställningar. Sådana fel ska dock rättas till inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Om leveransen av produkterna försenas kommer Greencom att ge dig information så snart vi vet om det, tillsammans med information om och eventuellt när leverans kan ske, eller om produkten/varorna är slutsålda.

Om leveransen är försenad har du rätt att häva köpet. Vid hävning av köp på grund av försenad leverans återbetalar vi köpeskillingen inom 14 dagar. Återbetalningen av köpeskillingen sker med samma betalningsmedel som du använde vid beställningen.

Leverans av produkterna sker på sätt, på plats och vid eller inom avtalad tid. Greencom ansvarar för produkterna tills de levereras för frakt.

Eventuella prisändringar som inträffar efter beställningstidpunkten har inte retroaktiv verkan.

Instruktioner för användning kommer att inkluderas eller tillgängliga på tillverkarens webbplats.

7. Försening av leverans

Om Säljaren inte levererar varan, eller levererar den för sent enligt avtalet, och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida, kan du enligt reglerna i Konsumentköplagen 5 kap. köpeskilling, kräva fullgörande, häva avtalet eller kräva ersättning av Säljaren.

Vid försening ska krav ställas till Säljaren inom skälig tid.

Vi förbehåller oss rätten att tillverka varor som inte finns i lager, att det kan ta extra tid innan köparen får varan. I en sådan situation är Greencom inte ansvarig för detta.

8. Klagomål och garanti

Efter att du mottagit produkterna bör du så snart du har möjlighet kontrollera om leveransen är i enlighet med leveransbekräftelsen. Undersök om produkterna har skadats under transporten, eller om produkterna på annat sätt är defekta eller defekta.

Om ett fel eller ett fel upptäcks ska du inom rimlig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt det meddela Säljaren att du kommer att åberopa felet (reklamation). Fristen för reklamation är dock inte kortare än två månader från det att du upptäckte felet. Reklamation ska i alla fall göras senast två år efter att du tog över varan. Om du inte klagar i tid försvinner rätten att göra anspråk på felet.

Anmälan om fel i produkterna kan lämnas till Säljaren muntligen eller skriftligen. Av bevisskäl rekommenderar vi att klagomålet skickas till säljarna skriftligen, i första hand genom att kontakta säljaren på sidan "Kundtjänst".

Om det finns ett fel i varan och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida, och du har klagat inom nämnda tidsfrister, kan du enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap:

Håll inne hela eller delar av köpeskillingen (om den inte redan har betalats)

Välj under vissa förutsättningar mellan rättelse eller omleverans

Under vissa förutsättningar krävs prissänkningar

Under vissa förutsättningar begära ersättning

Kräv hävning, om felet inte är oväsentligt (det är normalt en förutsättning för hävning att varan returneras i samma skick och mängd, jfr konsumentköplagen 51 §)

Om det inte föreligger något fel kan Säljaren endast kräva betalning för undersökningar som har varit nödvändiga för att fastställa om det föreligger ett fel, samt betalning för reparation av varan, om vi uttryckligen har gjort dig uppmärksam på att du ska stå för sådana kostnader, Konsumenten köplagen 30 §.

Om du på eget initiativ vidtar åtgärder för att avhjälpa felet utöver vad som kan ha avtalats med Säljaren, kommer Säljaren inte att betala dessa kostnader.

Säljaren förbehåller sig rätten att avslå ett reklamation om det visar sig att varan inte har något fel enligt gällande konsumentlagstiftning.

Säljaren kan reparera en vara 2 gånger för samma defekt. Vid samma fel 3 gånger kan köparen kräva återbetalning. Beloppet återbetalas inom 14 dagar.

Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

Om Säljarens rättelse eller omleverans leder till att du under normal porto/frakttid är spärrad från att använda varan i mer än tio dagar, har du under vissa förutsättningar rätt att kräva att en ersättningsvara ställs till förfogande på säljarens bekostnad. Säljaren har som huvudregel inte rätt att göra mer än två försök till rättelse eller omleverans för samma fel.

Om du ber oss att radera ditt kundkonto kommer även all köphistorik att raderas. Det är viktigt att du tar hand om kvitton på dina köp i samband med migd eventuella framtida klagomål. Utan kvitto kan en garanti/reklamation inte användas.

9. Ångerrätt

Ångerrättslagen ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller varor och vissa tjänster (se undantag i sista avsnittet). Ångerrätten förutsätter att du meddelar detta till Säljaren senast 14 dagar efter beställning (ångertid). Varan ska skickas till oss senast 14 dagar från den dag meddelande om utnyttjande av ångerrätten lämnades. Adress för retur är Akershusstranda 21, bod 39 0150 Oslo.

Hör av dig och meddela att du vill använda dig av ångerrätten. Vi kan kontaktas på telefon 40 00 01 61, chatt eller via kontaktformuläret som du hittar här.

Blankett för ångerrätt bifogas försändelsebekräftelsen och denna finns även här. Om du inte har fått någon ångerrättsblankett vare sig i försändelsebekräftelsen eller vid leverans av produkterna, löper ångerfristen ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen. Om du får ångerrättsblankett inom dessa 12 månader löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag du fick ångerrättsblanketten.

För att ångerrätten ska gälla måste produkten returneras till rätt säljare av produkten i ungefär samma mängd och skick som du fick den. Om du använder eller undersöker varan/varorna på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans beskaffenhet, egenskaper och funktion och detta resulterar i att varan sänks i värde, får Säljaren dra av ett belopp som motsvarar minskningen i värdet i köpeskillingen ska återbetalas. .

Alla produkter måste returneras till Säljaren inom skälig tid med användning av ångerrätten. Varorna ska returneras till Säljaren som anges i leveransbekräftelsen som innehöll varan.
Du riskerar att transportera tillbaka varan till säljaren.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka till dig det du har betalat, exklusive expeditionsavgifter, tullavgifter, inkassoavgifter etc. Detta gäller endast när hela köpet returneras.

Återbetalning ska ske inom 14 dagar efter att Säljaren mottagit meddelandet om hävning, dock inte förrän 2 dagar efter det att Säljaren mottagit returen från dig, eller dokumentation från dig att du skickat tillbaka returen till Säljaren.
Produkten returneras till säljaren i originalförpackningen. Returen måste göras till Säljaren i enlighet med Säljarens villkor. Vid utnyttjande av ångerrätten kan returfrakt beställas via PostNord på https://my.postnord.no/privat/return.

Efterskottsbetalning kommer att ske till kunden genom den betalningsmetod kunden använt vid beställningen, om inte annat avtalats eller det finns hinder för återbetalning av det använda betalningssättet.

Mer information om hur du utövar ångerrätten finns i ångerrättsformuläret.

Ångerrätten gäller inte heller när det i övrigt följer av lagen. Läs vår mer detaljerade information om avbokningsfristen som finns i en separat länk på våra sidor.

10. Sekretesspolicy

Genom att acceptera våra försäljningsvillkor ger du även ditt samtycke till att lagra och behandla dina personuppgifter.

11. Nyhetsbrev och kommunikation

Vi erbjuder nyhetsbrev via e-post och/eller SMS. Innehållet i dessa kommer ofta att skräddarsys efter dig, med relevant information och erbjudanden. Det är frivilligt att ta emot dessa nyhetsbrev och du måste uttryckligen ge ditt samtycke på vår webbplats.
Priset och tillgängligheten för produkterna i mejlet baseras på den tid du lagt dem i varukorgen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser under olika kampanjer med utgångsdatum. Produkterna kan även säljas slut.
Vi skickar även ut order- och fraktdokument, enkäter och uppföljande e-postmeddelanden relaterade till genomförda köp hos oss.

12. Kundens arbetsuppgifter

Kunden av Greencom.no ansvarar för betalning av de tjänster som tillhandahålls av Greencom.no i enlighet med dessa villkor. Ansvaret omfattar även andras användning av kundens tillgång, inklusive obehörig användning, så länge det inte kan påvisas att obehörig användning är möjlig genom vårdslöshet från Greencom.nos sida.

13. Säljlöfte

Greencom eller GREENCOM AS har, om inte annat överenskommits, försäljningspant i de levererade produkterna till säkerhet för köpeskillingen inklusive ränta och kostnader till dess att dessa har betalats i sin helhet, jfr. Pantelovens § 3-14 flg.

14. Extraordinära omständigheter

Säljaren ansvarar endast för värdeförlust för varan, om fel eller defekter har bevisats. Detta gäller dock inte om vi bevisar att felet beror på omständigheter utanför vår kontroll, och som vi inte rimligen kunde förväntas undvika eller övervinna konsekvenserna av.

Säljaren ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från säljarens sida.

Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre än villkoren i lagen, jfr. Lag om konsumentköp 2002-06-21 nr 34.

15. Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

16. Force majeure

Är vi förhindrade att leverera eller utföra obligatorisk återleverans, eller sådan leveransskyldighet blir orimligt betungande till följd av en arbetskonflikt eller någon annan omständighet när parterna inte kan kontrollera den, såsom vid brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära anrop av liknande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner , upplopp och upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på varor, begränsning av bränsletillförseln samt brister i eller förseningar av leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som avses. i detta avsnitt är Säljare befriade från allt annat ansvar.

17. Tvister och lagval

Tvister i samband med villkoren och tillhörande bestämmelser, samt tvister som i övrigt avser handel på Greencom.no följer norsk lag och tillhör de ordinarie tvistlösningsorganen och domstolarna, med Oslo tingsrätt som plats för eventuell process vid tingsrätten .

Om du vill klaga på en produkt eller tjänst som köpts av oss kan du lämna in ett klagomål till Konsumentrådet eller via EU:s onlineplattform för tvistlösning (ODR-portalen). Konsumentrådet är ett statligt förvaltningsorgan som vägleder konsumenter och mäklare i tvister mellan konsumenter och företag. Vid eventuell tvist kommer Greencom att följa Konsumentklagonämndens beslut.

Konsumentrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/

Upphovsrätt:

Allt innehåll på dessa webbplatser tillhör Greencom AS (org nr: 928 069 249), och skyddas av t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärkeslagar. Det innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, inklusive t.ex. omnämnande av produkterna och vikt, bilder/grafik, design och layout och annat innehåll på dessa webbplatser får i alla fall inte laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan att detta uttryckligen är tillåtet enligt tvingande lag eller med uttryckligt skriftligt medgivande i förväg från Greencom.